Hva lurer du på?

Må jeg ha med meg helsetrygdkort på reise?

Ja, vi anbefaler at du har med deg Europeisk helsetrygdkort på reise. Dette kortet gir deg rett til nødvendig helsebehandling i et annet EØS-land med samme vilkår som landets egne innbyggere.

 

Helsetrygdkortet er gratis og det bestiller du her.

 

Vi anbefaler at man også har reiseforsikring selv om man har helsetrygdkort, da helsetrygdkortet kun gjelder hos det offentlige helsevesen, samt at det ikke dekker hjemtransport ved sykdom eller skade.

 

Jeg mangler reiseforsikringsbevis, hva gjør jeg?

Tilbake