Hva lurer du på?

Må jeg legge ut for advokatutgiftene og søke refusjon etterpå?

Nei, advokaten kan fakturere oss underveis i saken, men må gjøre fradrag for og sende egen faktura for egenandelen til deg.

Tilbake