Hva lurer du på?

Må jeg politianmelde tyveri i utlandet? (reiseforsikring)

Ja, innbrudd, tyveri, overfall og ran skal straks meldes til nærmeste politistasjon og kopi av anmeldelse skal sendes til oss så snart som mulig.

Tilbake