Hva lurer du på?

Når skaden er meldt til dere, trenger jeg å melde den til andre forsikringsselskaper?

Dersom du for eksempel har flere ulykkesforsikringer, via arbeidsgiver eller fagforening i tillegg til din private forsikring, kan du ha rett til erstatning også fra disse. Det er derfor viktig at skaden meldes til alle forsikringsselskapene dine.

Tilbake