Hva lurer du på?

Trenger jeg å forsikre mine ansatte?

Som arbeidsgiver har du en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle dine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. 

Tilbake