Hva lurer du på?

Vår bedrift har helseforsikring hos dere. Hvorfor skal vi kontakte Falck Helse ved skade?

Vi har vært opptatt av å lage et produkt basert på bransjekunnskap og kundeinnsikt. Når vi i Codan gjør det vi er best på og Falck Helse gjør det de er best på, utnytter vi hverandres fordeler til det beste for både bedrift og ansatt.

 

Falck Helse er en erfaren oppgjørspartner som kan forsikring

    • Bedriftene får ett kontaktpunkt ved skade
    • Bedriftene får et landsdekkende nettverk med tung medisinsk kompetanse

 

Codan har selv kontroll på hele verdikjeden

    • Bedriftene får ett kontaktpunkt ved kjøp
    • Helkundeperspektivet ivaretas når vi diskuterer risiko og pris

Les mer om helseforsikring

Tilbake